Hvad er hypnose og hypnoterapi

Her får får du lidt dybere forklaring på metoder og teknikker – og lidt om filosofien bag metoder og redskaber.

Hypnose

Hypnose/hypnotisk trance er en naturlig tilstand, som vi alle ganske kortvarigt er i flere gange i løbet af dagen. Det betyder, at vi også alle har evnen til at gå i trance, da det er en naturlig funktion i vores sind. Som hypnoterapeut hjælper jeg dig med at opnå den meget ressourcefulde tilstand og anvender den til at opnå de ønskede positive forandringer ved hjælp af NLP og hypnoterapi.

Hvordan fungerer hypnose?

Når du er i hypnose er din opmærksomhed intenst fokuseret. Det er en tilstand, hvor du både er i kontakt med dit bevidste og ubevidste sind. Det betyder, at du er i optimal kontakt med dine behov, værdier, din indre kerne. Det betyder også, at du har styr på situationen, selvom du er i trance, for man kan ikke hypnotisere nogen mod deres vilje. På samme måde kan mennesker i trance heller ikke påvirkes med noget, som er imod deres værdier, etik og moral.​

Det ubevidste sind

Når du er i hypnose, har du god kontakt med dit ubevidste sind. Det ubevidste sind er vores “biologiske harddisk”. Her gemmer vi alle vores indlæringer, evner, ressourcer. Alle de indtryk, følelsesmæssige oplevelser og påvirkninger vi har fået gennem hele vores liv.

Vores automatiske tanke- og adfærdsmønstre kører som “programmer” i det ubevidste sind. Det ubevidste sind vil altid prøve at støtte dig og bringe dig til den optimale tilstand. Men af og til er der nogle gamle tanke- og adfærdsmønstre, som du føler dig begrænset af. Man kan sige, at de tidligere indlæringer trænger til en “opdatering”. Dengang de pågældende tanke- og adfærdsmønstre blev indlært, havde de en positiv funktion. Måske hjalp de dig til at indordne dig og fungere bedre i familien eller måske “kopierede” du mønstrene fra dine forældre.

Den mest effektive adgang til det ubevidste sind er hypnose. Ved hjælp af hypnose og hypnoterapi kan de gamle mønstre ændres og skiftes ud med nye positive overbevisninger og holdninger. På den måde kan følelsesmæssige konflikter, blokeringer og symptomer behandles og dermed frigøres ressourcer i dig og giver dig større indsigt. Du genfinder din livsenergi, indre tryghed og glæde og finder den måde at leve livet på, som er optimal for dig.

Hypnose som værktøj

Hypnose er et redskab til at bringe sig selv eller andre, som ønsker det, i trance. Hypnose eller trance i sig selv skaber ikke forandringer. Det er behageligt og man oplever afslappethed og velvære, men tilstanden i sig selv er ikke nok til at skabe effektive positive forandringer.

En seriøs og dybdegående træning i forandringsteknikkerne er vigtig for at skabe en positiv og passende forandring. Jeg er trænet og certificeret i både Danmark, Norge, Israel, USA og England i Ericksoniansk Hypnose, Klinisk Hypnose og er desuden NLP Master Practitioner. NLP er et vigtigt og nødvendigt redskab for terapeuten – i dette tilfælde mig – til at forstå sindets funktioner, stille de rette spørgsmål, hjælpe mine klienter til at formulere målet og gøre forandrings-processen smidig. Min brede og dybdegående uddannelse betyder, at det er muligt for mig at være fleksibel og imødekomme dine helt individuelle behov.

Hypnoterapi

Hypnoterapi består blandt andet af metoder til at afdække årsager til en klients udfordringer. Lokalisere hvornår og hvordan spiren er lagt og herefter skabe en ny forståelse og finde nye ressourcer og lagre nye positive støttende overbevisninger. Det betyder, at du i fremtiden kan handle og reagere ud fra den nye forståelse og selvindsigt, du har fået under hypnosen.

Hypnoterapi anvendes ofte til at frigøre en klient fra begrænsende følelser som f.eks. angst, vrede, ensomhed, skyld eller skam. En del mennesker lever deres liv med en indre vrede. Vrede kommer fra følelsen af at have følt sig uretfærdigt behandlet på et tidspunkt – typisk i barndommen. Når en begrænsende følelse ligger og ulmer på et ubevidst plan, skal der ikke så meget til at trigge den i hverdagssituationer, dvs. man kan føle sig uretfærdigt behandlet af kollegaer, ægtefællen eller andre man møder i sin hverdag. Men i virkeligheden handler det ofte om, at man ubevidst selv forvrænger andres ord og adfærd eller tager det personligt, så de matcher den indre uretfærdighedsfølelse, man ubevidst har behov for at udtrykke. På den måde kan man give sig selv lov til at blive vred for at afreagere på et behov, der er opstået tidligere i ens liv.

Vrede er en meget stærk energi og det betyder, at når man får renset ud gennem terapi og får afreageret og tilgivet de mennesker fra fortiden, som man ubevidst eller bevidst føler har behandlet én uretfærdigt, så vil man opnå et stort positivt overskud af energi.

Uanset om klienten har misforstået det, der skete i barndommen eller der virkelig skete noget uretfærdigt, handler det om, at vi ikke må bruge vores liv og energi på at anklage andre mennesker. Det kommer der aldrig noget godt ud af og i længden begrænser det kun os selv. Følelsen har vi skabt inde i os selv og det er den, der i virkeligheden begrænser os.

Når man renser den begrænsende følelse ud via hypnoterapi, oplever man en stærk frigørelse fra gamle, negative følelser, tanke- og adfærdsmønstre. Det bevirker, at du vil opnå en lethed i måden at opleve livet. Du vil opfatte dig selv og andre med større rummelighed og bruge din energi på konstruktive og tilfredsstillende ting.

Hypnoterapi og hypnose kan anvendes til at behandle utallige problemer og symptomer, så længe du selv ønsker at skabe en positiv forandring og kan forestille dig, at du kan fungere uden problemet.

Har du kommentarer eller spørgsmål til terapiform, metoder eller redskaber er du meget velkommen til at kontakte mig på liat@atlevelivet.dk eller på telefon 2620 0701.

Jeg glæder mig til at møde dig i min klinik enten i København eller Helsingør.

Klinikk​er i

København & Helsingør

Kroghsgade 1, 3sal. TV.
​2100 København, Danmark

Lappen 35, st.th.
3000 Helsingør.